O mnie


Zajęłam się poradnictwem żywieniowym i dietetycznym w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie zdrowym stylem życia i szczupłą sylwetką oraz profilaktyką i leczeniem chorób dietozależnych. Wyższe wykształcenie biologiczne poszerzyłam o studia z dietetyki i planowania żywienia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, a umiejętność rozwiązywania problemów psychologicznych związanych z nieprawidłowym odżywianiem zyskałam dzięki studiom z psychodietetyki w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie oraz szkoleniom z dietocoachingu. 

W czasie swojej wieloletniej pracy pedagogicznej zawsze propagowałam zdrowy styl życia, racjonalne żywienie i aktywny wypoczynek. Koordynowałam działalność Szkoły Promującej Zdrowie, współpracowałam z PCK, fundacją ETOH i organizacjami ekologicznymi. Opracowałam i wdrażałam autorskie programy. 

Aktualnie oferuję konsultacje dietetyczne i skuteczne plany żywieniowe uwzględniające wszystkie aspekty zdrowotne oraz tryb życia pacjentów, zgodnie z ich motywacją i możliwościami finansowymi. Proponowane przeze mnie programy żywieniowe opierają się wyłącznie na rzetelnej wiedzy, doświadczeniu i najnowszych badaniach z dziedziny dietetyki, bez zalecania kosztownych i nieobojętnych dla zdrowia proszków czy ,,magicznych” kapsułek. 

                                                                                                                                                        Żadnych "cudownych" diet 

Aby stale podnosić jakość świadczonych przeze mnie usług systematycznie się dokształcam korzystając z literatury fachowej, najnowszych zaleceń żywieniowych i konferencji naukowych m.in. Instytutu Żywności i Żywienia, Polskiego Towarzystwa Dietetyki i Wszechnicy Żywieniowej SGGW. Jestem również członkiem Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków i Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością (sekcja dietetyczna i psychologiczna).
Szukaj